Informacje na temat: klasa dwujęzyczna

Przypominamy, że logowanie do klasy dwujęzycznej trwa do dnia 5 czerwca 2018r.

Test kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej odbędzie się dnia 6 czerwca 2018r. o godzinie 12.00.

Zapraszamy do udziału w nim wszystkich chętnych kandydatów do tej klasy, a także tych, którzy wybrali klasę dwujęzyczną z drugiego i trzeciego wyboru.

29Maj/14

Studia w języku angielskim w Polsce i za granicą – wideokonferencja z udziałem studentki z Anglii zorganizowana dla uczniów klas dwujęzycznych naszej szkoły (26 maja 2014)

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage (Anais Nin – francuska pisarka)  „Życie kurczy się lub rozwija proporcjonalnie do czyjejś odwagi” – temu, żeby mieć odwagę mierzyć wysoko i wykorzystać swojąCzytaj więcej…