Kalendarium wydarzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących

III Liceum Ogólnokształcącym

na rok szkolny 2018/2019

1. 03.09.2017 – rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019, godz. 8:00.

2. Kiermasz podręczników używanych (wrzesień).

3. Zebrania z Rodzicami i wybór rady rodziców (wrzesień):

.:: 13.09.2018r. (czwartek) godz. 17:00 Rodzice klas I liceum – spotykają się z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej LO. Po spotkaniu odbędą się zebrania w salach;

.:: kl. II i III spotkanie o godz. 17.00 w salach.

4. Przyjęcie uczniów kl. 1 w poczet licealistów.

5. Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

6. Zebrania z Rodzicami 23.10.2018r., godz. 18:00 – później „dzień otwarty”.

7. Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

8. Próbny egzamin maturalny – grudzień 2018r.

9. 04.12.2018r. Zebrania z rodzicami – informacja o grożących uczniom ocenach niedostatecznych na 1 semestr – Dzień Otwarty dla Rodziców od godz. 17.00.

10. Wigilie klasowe i spotkanie przedświąteczne 21.12.2018r.

11. Zimowa przerwa świąteczna 24.12 – 31.12.2018r.

12. Do 04.01.2019 r. wystawienie ocen semestralnych.

13. Konferencja klasyfikacyjna: 10.01.2019r., godz. 14:30 – III LO.

14. 14.01.2019r. rozpoczęcie II semestru.

15. Wywiadówki 15.01.2019r. – 18:00.

16. Egzamin próbny dla uczniów klas 3.

17. Konferencja podsumowująca pracę za I sem. 22.01.2019r. o godz. 14:30 dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

18. Ferie zimowe 11.12.2019r. – 24.02.2019r.

19. 12.03.2019r. – zebrania z rodzicami godz. 17:00 – później „dzień otwarty”- przekazanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi w kl. III LO na miesiąc przed klasyfikacją.

20. Rekolekcje Wielkopostne: 8-9-10 kwiecień 2019r.

21. Przerwa świąteczna wiosenna: 18.04.2019r. -23.04.2019r.

22. Egzamin gimnazjalny.

23. Wystawienie ocen końcowych dla klas trzecich do 10.04.2019r.

24. Konferencja klasyfikacyjna klas III LO: 17.04.2019r., godz. 14.30.

25. 26.04.2019r. zakończenie zajęć dydaktycznych klas trzecich LO, godz. 13.00.

26. Święto Pracy, Flagi, 3-go Maja .

27. Egzaminy maturalne – od 6 maja 2019r.

28. Zebranie z Rodzicami 14.05.2019r. – przekazanie informacji o grożących uczniom ocenach niedostatecznych na koniec roku, godz. 18.00.

29. Kiermasz podręczników – czerwiec 2019r.

30. Wystawienie ocen końcowych uczniom i przekazanie informacji rodzicom: wg procedur zapisanych w Statucie Szkoły do 10.06.2019r.

31. Konferencja klasyfikacyjna – 17.06.2019r., godz. 14:30.

32. Zakończenie roku szkolnego – 21.06.2019r., godz. 8:00.

33. Konferencja podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2018/2019 – 27 czerwiec 2019r., godz. 9.00.

34. W maju, czerwcu i lipcu 2019r. – pracuje Komisja Kwalifikacyjno – Rekrutacyjna przyjmująca uczniów na rok szkolny 2019/2020.

34. Wydanie świadectw dojrzałości 4 lipca 2019r.