Kalendarium wydarzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących
III Liceum Ogólnokształcącym
na rok szkolny 2019/2020

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020- 09.2018 godz. 8.00.
 2. Konferencja RP – nadzór pedagogiczny 12.09. 2019 godz. 15. 00 i ZEBRANIA z Rodzicami i wybór Rady Rodziców 12.09.2019 o godz. 18.00:
 • klasy I 3LO na auli z p. Dyrektor;
 • pozostałe klasy w pracowniach z wychowawcami.
 1. Przyjęcie uczniów klas I w poczet licealistów.
 2. Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2019.
 3. ZEBRANIA i Dzień otwarty 24.10.2019 o godz. 17.00.
 4. Rocznica Odzyskania Niepodległości – 11.11.2019.
 5. Próbny egzamin maturalny – grudzień.
 6. ZEBRANIA – informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – 03.12.2019 od godz. 18.00.
 7. Wigilie klasowe, jasełka dla uczniów i spotkanie nauczycieli – 20.12.2019.
 8. Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2019.
 9. Wystawianie ocen semestralnych do 03.01.2020.
 10. Konferencja klasyfikacyjna 08.01.2020 godz.14.30.
 11. Rozpoczęcie drugiego semestru – 27.01.2020.
 12. Wywiadówki dla rodziców 09.01.2020 o godz.18.00.
 13. Konferencja podsumowująca pracę za I semestr 30.01.2020 godz. 14.30.
 14. Ferie zimowe 13.01 – 26.01.2020.
 15. ZEBRANIA i dzień otwarty – 19.03.2020 od godz. 18.00.
 16. Rekolekcje Wielkopostne – 30, 31.03 i 1.04.2020.
 17. Wiosenna przerwa świąteczna – 09.04 – 14.04.2020.
 18. Egzamin ósmoklasisty 15, 16, 17 kwietnia 2020.
 19. Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich 24.04.2020.
 20. Egzaminy maturalne od 4 maja 2020.
 21. ZEBRANIA z rodzicami i dzień otwarty – 21.05.2020 od godz. 17.00 (Przekazania informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi).
 22. Kiermasz podręczników – czerwiec 2020.
 23. Wystawienie ocen końcowych uczniom i przekazanie informacji rodzicom wg. procedur zapisanych w statucie szkoły – do 16 czerwca 2020.
 24. Konferencje klasyfikacyjne 23 czerwca 2020 godz. 14.30.
 25. Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020.
 26. Konferencja podsumowująca prace szkoły w roku szkolnym 2019/2020 2 lipca 2020 godz. 9.00.