Kalendarium wydarzeń w ZSO na rok szkolny 2017/2018

1. 04.09.2017 – rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

.:: 12:00 III LO – sala gimnastyczna (wszystkie klasy)

2. Kiermasz podręczników używanych (wrzesień)

3. Zebrania z Rodzicami i wybór rady rodziców (wrzesień)

.:: 13.09.2017 r. godz. 18:00 Rodzice klas I liceum – spotykają się z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej LO. Po spotkaniu odbędą się zebrania w klasach.

.:: kl. II i III spotkanie o godz. 17.00 w salach

4. Przyjęcie uczniów kl. 1 w poczet licealistów.

5. Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

6. Zebrania z Rodzicami 25.10.2017 godz. 17:00 – później „dzień otwarty”.

7. Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

8. Próbny egzamin maturalny – grudzień 2017 .

9. 06.12.2017r. Zebrania z rodzicami – informacja o grożących uczniom ocenach niedostatecznych na 1 semestr – Dzień Otwarty dla Rodziców od godz. 18.00.

10. Wigilie klasowe i spotkanie przedświąteczne 22.12.2017r.

11. Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2017r.

12. Do 05.01.2018 r. wystawienie ocen semestralnych.

13. Konferencja klasyfikacyjna: 12.01.2018 godz. 14:30 – III LO.

14. 15.01.2018 rozpoczęcie II semestru.

15. Wywiadówki 17.01.2018 – 17:00.

16. Egzamin próbny dla uczniów klas 3.

17. Konferencja podsumowująca pracę za I sem. 24.01.2018r. o godz. 14:30 dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

18. Ferie zimowe 29.01.2018r. – 11.02.2018r.

19. 14.03.2018 – zebrania z rodzicami godz. 18:00 – później „dzień otwarty”- przekazanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi w kl. III LO na miesiąc przed klasyfikacją.

20. Rekolekcje Wielkopostne: 19-20-21 marzec 2018r.

21. Przerwa świąteczna wiosenna 29.03.2018 -03.04.2018.

22. Egzamin gimnazjalny.

23. Wystawienie ocen końcowych dla klas III do 17.04.2018r.

24. Konferencja klasyfikacyjna klas III LO: 24.04.2018r., godz. 14.30.

25. 27.04.2018r. zakończenie zajęć dydaktycznych klas trzecich LO, godz. 13.00.

26. Święto Pracy, Flagi, 3-go Maja .

27. Egzaminy maturalne – od 4 maja 2018r.

28. Zebranie z Rodzicami 16.05.2018 – przekazanie informacji o grożących uczniom ocenach niedostatecznych na koniec roku, godz. 17.00.

29. Kiermasz podręczników – czerwiec 2018r.

30. Wystawienie ocen końcowych uczniom i przekazanie informacji rodzicom: wg procedur zapisanych w Statucie Szkoły

.:: G-4 – do 11.06 2018

.:: III LO – do 12.06.2018

31. Konferencja klasyfikacyjna:

.:: G-4 – 18.06.2018, godz. 14.30.

.:: III LO – 19.06.2018, godz. 14:30.

32. Zakończenie roku szkolnego

.:: G-4 klas 3 – 21.06.2018, godz. 15:00.

.:: SP-2 kl. 1, 4, 7 i G-4 klas 2 – 22.06.2018, godz. 11:00.

.:: III LO – 22.06.2018, godz. 8:00.

33. Konferencja podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2017/2018 – 27 czerwiec 2018r., godz. 9.00.

34. W maju, czerwcu i lipcu – pracuje Komisja Kwalifikacyjno-Rekrutacyjna przyjmująca uczniów na rok szkolny 2018/2019.

34. Wydanie świadectw dojrzałości 3 lipca 2018r.