Kalendarium wydarzeń w ZSO na rok szkolny 2016/2017

1. 01.09.2016 – rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

.:: 11:00 – sala gimnastyczna (wszystkie klasy)

2. Kiermasz podręczników używanych (wrzesień)

3. Zebrania z Rodzicami i wybór rady rodziców (wrzesień)

.:: 14.09.2016 r. godz. 17:00 Rodzice klas I liceum – spotykają się z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej LO. Po spotkaniu odbędą się zebrania w klasach.

.:: kl. II i III spotkanie o godz. 17.00 w salach

4. Przyjęcie uczniów kl. 1 w poczet licealistów.

5. Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

6. Zebrania z Rodzicami 26.10.2016 godz. 18:00 – później „dzień otwarty”.

7. Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

8. Próbny egzamin maturalny – grudzień 2016 .

9. 07.12.2016r. Przekazanie informacji o grożących uczniom ocenach niedostatecznych na 1 semestr – Dzień Otwarty dla Rodziców od godz. 17.00.

10. Wigilie klasowe i spotkanie przedświąteczne 22.12.2016r.

11. Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2016r.

12. Do 05.01.2017 r. wystawienie ocen semestralnych.

13. Konferencja klasyfikacyjna:

.:: 12.01.2017 godz. 15:00 – G-4.

.:: 11.01.2017 godz. 14:30 – III LO.

14. Ferie zimowe 16.01.2017r. – 29.01.2017r.

15. 30.01.2017 rozpoczęcie II semestru.

16. Wywiadówki 01.02.2017 – 18:00.

17. Egzamin próbny dla uczniów klas 3.

18. Konferencja podsumowująca pracę za I sem. 08.02.2017r. o godz. 15:00 dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

19. 22.03.2017 – zebrania z rodzicami godz. 17:00 – później „dzień otwarty”- przekazanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi w kl. III LO na miesiąc przed klasyfikacją.

20. Rekolekcje Wielkopostne: 03-04-05 kwiecień 2017r.

21. Przerwa świąteczna wiosenna 13.04.2017 -18.04.2017.

22. Egzamin gimnazjalny: 19-20-21 kwiecień 2017r.

23. Święto Pracy, Flagi, 3-go Maja .

24. Konferencja klasyfikacyjna klas III LO: 24.04.2017r., godz. 15.00.

25. 28.04.2017r. zakończenie zajęć dydaktycznych klas trzecich LO

26. Egzaminy maturalne – od 4 maja 2017r.

27. Zebranie z Rodzicami 17.05.2017 – przekazanie informacji o grożących uczniom ocenach niedostatecznych na koniec roku, godz. 18.00.

28. Kiermasz podręczników – czerwiec 2017r.

29. Wystawienie ocen końcowych uczniom i przekazanie informacji rodzicom: wg procedur zapisanych w Statucie Szkoły

.:: G-4 – do 12.06 2017

.:: III LO – do 12.06.2017

30. Konferencja klasyfikacyjna:

.:: G-4 – 19.06.2017, godz. 15.00.

.:: III LO – 19.06.2017, godz. 15:00.

31. Zakończenie roku szkolnego

.:: G-4 klas 3 – 22.06.2017, godz. 15:00.

.:: klas 1 i 2 – 23.06.2017, godz. 10:00.

.:: III LO – 23.06.2017, godz. 8:00.

32. Konferencja podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2016/2017 – 27 czerwiec 2017r., godz. 9.00.

33. W maju, czerwcu i lipcu – pracuje Komisja Kwalifikacyjno-Rekrutacyjna przyjmująca uczniów na rok szkolny 2017/2018.

34. Wydanie świadectw dojrzałości 30 czerwca 2017r.