W dniu 05 października 2018r. odbyły się wybory do Prezydium Szkolnej Rady Uczniowskiej III Liceum Ogólnokształcącego, podczas których cała społeczność szkolna decydowała o tym, kto zostanie przewodniczącym oraz opiekunem SRU w roku szkolnym 2018/2019.

Przewodnicząca: Oliwia Biel
Zastępca przewodniczącej: Nikodem Nowak
Skarbnik: Szymon Ślusarczyk
Opiekunami SU zostali: Krzysztof Ciołczyk, Agnieszka Król-Gęborska i Anna Kamińska.