Ogólna z grupą do integracji

 • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, WOS.

O nas:

 • współpracujemy z Pałacem Kultury w Katowicach,
 • w ramach zajęć profilowych tworzymy gazetę ,,Kontakt” i prowadzimy radio Stress,
 • poznajemy elementy prawa podczas zajęć ze specjalistami w tej dziedzinie,
 • organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi oraz konkursy, w tym Międzynarodowy Przegląd Filmowy ,,Wylęgarnia”,
 • w ramach zajęć profilowych poznajemy elementy sztuk wizualnych, tworzymy spektakle, także własne,
 • spotykamy się z aktorami i ludźmi kultury, bierzemy udział w wydarzeniach kulturalnych,
 • bierzemy udział w wydarzeniach Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej,
 • realizujemy projekt Teatru Rozrywki w Chorzowie ,,Szkoła bliżej teatru”,
 • bierzemy udział w zajęciach kół: teatralnego, plastycznego, muzycznego,
 • dla osób zainteresowanych uczestnictwo w zajęciach z filozofii.

Jako absolwent tej klasy, będziesz mógł kontynuować naukę na kierunkach studiów

 • humanistycznych,
 • pedagogicznych,
 • artystycznych,
 • społecznych,
 • filologicznych.

Szkoła posiada tytuły:

 • Najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w mieście, w latach 2013 – 2017;
 • Przyjaznej artystycznie szkoły ponadgimnazjalnej w mieście – lata 2015, 2016, 2017.

Szkoła oferuje:

 • udział w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i sportowych,
 • projekty w ramach współpracy z uczelniami wyższymi,
 • warsztaty językowe,
 • świetnie wyposażone pracownie i sale gimnastyczne,
 • coroczną wycieczkę zagraniczną,
 • klasy integracyjne z nauczycielem wspomagającym,
 • opiekę psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego,
 • windę, podjazdy i toalety dla niepełnosprawnych,
 • zajęcia EEG Biofeedbacku i metody Warnkego,
 • możliwość ukończenia kursów zawodowych: obsługi kasy fiskalnej, florystycznego, wychowawcy kolonijnego,
 • monitoring,
 • free wifi,
 • obiady w szkolnej stołówce,
 • śniadania w sklepiku „Kanapkowo”.