Rada Rodziców III LO im. Orła Białego w Jaworznie 2017/2018

Przewodnicząca: p. Agnieszka Lesiak (II b)
Z-ca przewodniczącej: p. Mirosław Madej (III d)
Sekretarz: p. Beata Czajka (I d)
Skarbnik: p. Izabela Zaroda (III c)

Komisja Rewizyjna:
p. Dagmara Cholewa – Hałczyńska (III d)
p. Krzysztof Łojek (III a)
p. Dariusz Dubiel (I b)