Przewodnicząca: p. Agnieszka Lesiak (I b)
Z-ca przewodniczącej: p. Joanna Rejdych (II d)
Sekretarz: p. Barbara Ciołczyk (III b)
Skarbnik: p. Izabela Zaroda (II c)

Komisja Rewizyjna:
p. Maciej Szyndler (II b)
p. Marek Guśtak (I b)
p. Dariusz Cuber (I a)