Rada Rodziców III LO im. Orła Białego w Jaworznie 2018/2019

Przewodnicząca: Agnieszka Lesiak
Z-ca przewodniczącej: Elżbieta Leja-Toporek
Sekretarz: Beata Czajka
Skarbnik: Izabela Zaroda

Komisja Rewizyjna:
Agnieszka Grygierzec
Magdalena Kaszuba