KLASA „C”
artystyczna z elementami filozofii z grupą do integracji

 • przedmioty rozszerzone: język polski oraz do wyboru 2 spośród: geografia, WOS,  język angielski,
 • zajęcia profilowe: sztuki wizualne,
 • zajęcia specjalistyczne: rewalidacja, terapia EEG Biofeedback, Metoda Warnkego.

O nas:

 • bierzemy udział w wydarzeniach Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie,
 • uczestniczymy w warsztatach operatorsko – montażowych w Warszawskiej Szkole Filmowej,
 • realizujemy projekt Teatru Rozrywki w Chorzowie „Szkoła bliżej teatru”,
 • tworzymy spektakle, także własne,
 • bierzemy udział a konkursach artystycznych,
 • w ramach zajęć profilowych poznajemy elementy sztuk wizualnych,
 • poznajemy elementy filozofii,
 • organizujemy wycieczki profilowe, bierzemy udział w wydarzeniach kulturalnych,
 • spotykamy się z aktorami i ludźmi kultury,
 • poznajemy tajniki różnorodnych przedmiotów i przygotowujemy się do studiów uczestnicząc w zajęciach profilowych,
 • bierzemy udział w zajęciach kół: teatralnego, plastycznego i muzycznego,
 • uczymy się praktycznego panowania nad tremą i prezentowania się we współczesnym świecie,
 • dla uczniów zainteresowanych przedmiotem nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia podczas których przygotowujemy się do konkursów i poszerzamy swoją wiedzę,
 • lepszemu przygotowaniu do matury służą fakultety przedmiotowe – dodatkowe zajęcia w klasie trzeciej.

Jako absolwent tej klasy, będziesz mógł kontynuować naukę na kierunkach studiów:

 • artystycznych,
 • humanistycznych,
 • społecznych,
 • pedagogicznych,
 • psychologicznych,
 • filologicznych.

Szkoła posiada tytuły:

 • Najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w mieście, w latach 2013 – 2017;
 • Przyjaznej artystycznie szkoły ponadgimnazjalnej w mieście – lata 2015, 2016, 2017.

Szkoła oferuje:

 • udział w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i sportowych,
 • projekty w ramach współpracy z uczelniami wyższymi,
 • warsztaty językowe,
 • świetnie wyposażone pracownie i sale gimnastyczne,
 • coroczną wycieczkę zagraniczną,
 • klasy integracyjne z nauczycielem wspomagającym,
 • opiekę psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego,
 • windę, podjazdy i toalety dla niepełnosprawnych,
 • zajęcia EEG Biofeedbacku i metody Warnkego,
 • możliwość ukończenia kursów zawodowych: obsługi kasy fiskalnej, florystycznego, wychowawcy kolonijnego,
 • monitoring,
 • free wifi,
 • obiady w szkolnej stołówce,
 • śniadania w sklepiku „Kanapkowo”.