Grono Pedagogiczne

Dyrektor ZSO:
mgr inż. Marta Figura, nauczyciel dyplomowany
Wicedyrektor ZSO:
mgr Janina Plewa, nauczyciel dyplomowany
Wicedyrektor ZSO:
mgr inż. Maria Trocińska, nauczyciel dyplomowany
Język polski:
mgr Jolanta Adwent – nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Bromboszcz-Rola, nauczyciel dyplomowany
mgr Irena Cempura, nauczyciel dyplomowany
dr Magdalena Gajocha-Kulpa, nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Radko, nauczyciel dyplomowany
mgr Halina Sokulska, nauczyciel dyplomowany
mgr Sławomira Szewczyk, nauczyciel dyplomowany
mgr Celina Waśko, nauczyciel dyplomowany
Język niemiecki:
mgr inż. Barbara Badowska, nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Gulik, nauczyciel dyplomowany
Język angielski:
mgr Krzysztof Ciołczyk, nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Ćwiertnia, nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Kamińska, nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Fuks, nauczyciel kontraktowy
mgr Ksymena Krupińska-Pluta, nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Pyter, nauczyciel dyplomowany
Język rosyjski:
mgr Irena Cempura, nauczyciel dyplomowany
Język francuski:
mgr Bogusława Goryczka, nauczyciel dyplomowany
Historia:
mgr Anton Anna, nauczyciel mianowany
mgr Elżbieta Jazowska, nauczyciel dyplomowany
mgr Grzegorz Pędzikiewicz, nauczyciel dyplomowany
mgr Eleonora Popławska, nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Wojdak-Kaszuba, nauczyciel dyplomowany
Geografia:
mgr Fryderyk Karwicki, nauczyciel mianowany
mgr Renata Szczepanik, nauczyciel dyplomowany
Biologia:
mgr inż. Małgorzata Żmuda, nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Szczyrzyca, nauczyciel dyplomowany
Fizyka:
mgr Alina Beza, nauczyciel dyplomowany
mgr Bernadetta Pabiszczak, nauczyciel mianowany
Chemia:
mgr Anna Adamczyk, nauczyciel kontraktowy
dr Romuald Hassa, nauczyciel dyplomowany
mgr Bożena Kantor, nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Jasińska-Kumór, nauczyciel dyplomowany
Matematyka:
mgr Małgorzata Engelhardt, nauczyciel dyplomowany
mgr Jolanta Kalinowska, nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Król-Gęborska, nauczyciel mianowany
mgr Małgorzata Łakomska, nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Mocek, nauczyciel dyplomowany
Informatyka:
mgr inż. Marcin Gut, nauczyciel dyplomowany
mgr Bernadetta Pabiszczak, nauczyciel mianowany
Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Piotr Bąba, nauczyciel dyplomowany
mgr Robert Szafrański, nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Szczyrzyca, nauczyciel dyplomowany
Wychowanie fizyczne:
mgr Piotr Bąba, nauczyciel dyplomowany
mgr Agata Dudek, nauczyciel dyplomowany
mgr Robert Szafrański, nauczyciel dyplomowany
Wiedza o Kulturze:
mgr Alina Musiał, nauczyciel dyplomowany
mgr Halina Sokulska, nauczyciel dyplomowany
Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr inż. Małgorzata Żmuda, nauczyciel dyplomowany
Religia:
ks. mgr Mariusz Kafel, nauczyciel dyplomowany
ks. mgr Andrzej Żuławiński, nauczyciel mianowany
Wiedza o Społeczeństwie:
mgr Anton Anna, nauczyciel mianowany
mgr Elżbieta Jazowska, nauczyciel dyplomowany
mgr Grzegorz Pędzikiewicz, nauczyciel dyplomowany
mgr Eleonora Popławska, nauczyciel dyplomowany
Grafika komputerowa:
mgr inż. Marcin Gut, nauczyciel dyplomowany
Pedagog:
mgr Renata Góra, nauczyciel dyplomowany
Psycholog:
mgr Angelika Lelek, nauczyciel mianowany
Doradca zawodowy:
mgr Teresa Mulka-Łuszcz, nauczyciel dyplomowany
Nauczyciel bibliotekarz:
mgr Grażyna Zając, nauczyciel dyplomowany
Nauczyciele wspomagający proces kształcenia:
mgr Michał Ciołczyk, nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Lekstan-Pysik, nauczyciel kontraktowy
mgr Marta Merchut, nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Silbert, nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Staszak, nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Wyżlic, nauczyciel mianowany
Nauczyciele rewalidacji:
mgr Anna Sawicka, nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Staszak, nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Wyżlic, nauczyciel mianowany