Grono Pedagogiczne

Marta Figura
Marta Figura
« 1 z 50 »

Dyrektor ZSO:
mgr inż. Marta Figura, nauczyciel dyplomowany
Wicedyrektor ZSO:
mgr Janina Plewa, nauczyciel dyplomowany
Wicedyrektor ZSO:
mgr Katarzyna Mielczarek, nauczyciel dyplomowany
Język polski:
mgr Marta Bromboszcz-Rola, nauczyciel dyplomowany
mgr Bernadeta Łabaj, nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Radko, nauczyciel dyplomowany
mgr Halina Sokulska, nauczyciel dyplomowany
mgr Celina Waśko, nauczyciel dyplomowany
Język niemiecki:
mgr inż. Barbara Badowska, nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Gulik, nauczyciel dyplomowany
Język angielski:
mgr Krzysztof Ciołczyk, nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Ćwiertnia, nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Kamińska, nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Fuks, nauczyciel kontraktowy
mgr Ksymena Krupińska-Pluta, nauczyciel dyplomowany
Język rosyjski:
mgr Irena Cempura, nauczyciel dyplomowany
Język francuski:
mgr Bogusława Goryczka, nauczyciel dyplomowany
Historia:
mgr Grzegorz Pędzikiewicz, nauczyciel dyplomowany
mgr Eleonora Popławska, nauczyciel dyplomowany
Geografia:
dr Jolanta Pełka-Gościniak, nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Szczepanik, nauczyciel dyplomowany
Biologia:
mgr inż. Małgorzata Żmuda, nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Szczyrzyca, nauczyciel dyplomowany
Fizyka:
mgr Alina Beza, nauczyciel dyplomowany
mgr Bernadetta Pabiszczak, nauczyciel mianowany
Chemia:
mgr Celina Jadamus-Niesyto, nauczyciel dyplomowany
mgr Bożena Kantor, nauczyciel dyplomowany
Matematyka:
mgr Małgorzata Engelhardt, nauczyciel dyplomowany
mgr Krystian Gierczyk, nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Król, nauczyciel mianowany
mgr Dorota Mocek, nauczyciel dyplomowany
Informatyka:
mgr inż. Marcin Gut, nauczyciel dyplomowany
mgr inż. Bernadetta Pabiszczak, nauczyciel mianowany
Grafika komputerowa:
mgr inż. Marcin Gut, nauczyciel dyplomowany
Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Piotr Bąba, nauczyciel dyplomowany
mgr Robert Szafrański, nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Szczyrzyca, nauczyciel dyplomowany
Wychowanie fizyczne:
mgr Piotr Bąba, nauczyciel dyplomowany
mgr Agata Dudek, nauczyciel dyplomowany
mgr Robert Szafrański, nauczyciel dyplomowany
Podstawy przedsiębiorczości:
mgr Renata Szczepanik, nauczyciel dyplomowany
mgr inż. Małgorzata Żmuda, nauczyciel dyplomowany
Wiedza o Społeczeństwie:
mgr Elżbieta Jazowska, nauczyciel dyplomowany
mgr Grzegorz Pędzikiewicz, nauczyciel dyplomowany
Wiedza o Kulturze:
dr Magdalena Gajocha-Kulpa, nauczyciel dyplomowany
mgr Halina Sokulska, nauczyciel dyplomowany
Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr inż. Małgorzata Żmuda, nauczyciel dyplomowany
Religia:
ks. mgr Tomasz Zaleśny
Etyka:
mgr Joanna Wyżlic, nauczyciel mianowany
Pedagog:
mgr Renata Góra, nauczyciel dyplomowany
Psycholog:
mgr Angelika Lelek, nauczyciel mianowany
Doradca zawodowy:
mgr Teresa Mulka-Łuszcz, nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Latko, nauczyciel dyplomowany
mgr Damian Lisowicz, nauczyciel mianowany
Nauczyciel bibliotekarz:
mgr Grażyna Zając, nauczyciel dyplomowany
Nauczyciele wspomagający proces kształcenia:
mgr Katarzyna Lekstan-Pysik, nauczyciel kontraktowy
mgr Małgorzata Silbert, nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Staszak, nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Wyżlic, nauczyciel mianowany
Nauczyciele rewalidacji:
mgr Aneta Bergieł, nauczyciel dyplomowany
mgr Kinga Gierczyk, nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Irzyk, nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Matuszyk, nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Staszak, nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Wyżlic, nauczyciel mianowany
Biofeedback:
mgr Bogusława Goryczka, nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Silbert, nauczyciel dyplomowany
Metoda Warnkego:
mgr Małgorzata Silbert, nauczyciel dyplomowany