Grono Pedagogiczne

Marta Figura
« 1 z 50 »

Dyrektor ZSO:
mgr inż. Marta Figura, nauczyciel dyplomowany
Wicedyrektor ZSO:
mgr Janina Plewa, nauczyciel dyplomowany
Wicedyrektor ZSO:
mgr Katarzyna Mielczarek, nauczyciel dyplomowany
Język polski:
mgr Marta Bromboszcz-Rola, nauczyciel dyplomowany
mgr Michał Budak, nauczyciel kontraktowy
mgr Halina Sokulska, nauczyciel dyplomowany
mgr Celina Waśko, nauczyciel dyplomowany
Język niemiecki:
mgr inż. Barbara Badowska, nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Gulik, nauczyciel dyplomowany
Język angielski:
mgr Krzysztof Ciołczyk, nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Ćwiertnia, nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Kamińska, nauczyciel dyplomowany
mgr Ksymena Krupińska-Pluta, nauczyciel dyplomowany
mgr Daria Płatek, nauczyciel mianowany
mgr Danuta Szubel, nauczyciel dyplomowany
Język rosyjski:
mgr Beata Moćko, nauczyciel dyplomowany
mgr Zdzisława Śliwińska, nauczyciel dyplomowany
Język francuski:
mgr Bogusława Goryczka, nauczyciel dyplomowany
Historia:
mgr Grzegorz Pędzikiewicz, nauczyciel dyplomowany
mgr Eleonora Popławska, nauczyciel dyplomowany
Geografia:
dr Jolanta Pełka-Gościniak, nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Pędzikiewicz, nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Szczepanik, nauczyciel dyplomowany
Biologia:
mgr Dorota Szczyrzyca, nauczyciel dyplomowany
Fizyka:
mgr Alina Beza, nauczyciel dyplomowany
mgr Bernadetta Pabiszczak, nauczyciel mianowany
Chemia:
mgr Bożena Kantor, nauczyciel dyplomowany
mgr Teresa Lempart, nauczyciel dyplomowany
Matematyka:
mgr Krystian Gierczyk, nauczyciel mianowany
mgr Agnieszka Król, nauczyciel kontraktowy
mgr Agnieszka Król-Gęborska, nauczyciel mianowany
mgr Dorota Mocek, nauczyciel dyplomowany
Informatyka:
dr Janusz Czerwonka, nauczyciel dyplomowany
mgr inż. Marcin Gut, nauczyciel dyplomowany
mgr inż. Bernadetta Pabiszczak, nauczyciel mianowany
Grafika komputerowa:
mgr inż. Marcin Gut, nauczyciel dyplomowany
Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Piotr Bąba, nauczyciel dyplomowany
mgr Robert Szafrański, nauczyciel dyplomowany
Wychowanie fizyczne:
mgr Piotr Bąba, nauczyciel dyplomowany
mgr Agata Dudek, nauczyciel dyplomowany
mgr Robert Szafrański, nauczyciel dyplomowany
Podstawy przedsiębiorczości:
mgr Renata Szczepanik, nauczyciel dyplomowany
Wiedza o Społeczeństwie:
mgr Elżbieta Jazowska, nauczyciel dyplomowany
mgr Grzegorz Pędzikiewicz, nauczyciel dyplomowany
Wiedza o Kulturze:
dr Magdalena Gajocha-Kulpa, nauczyciel dyplomowany
mgr Halina Sokulska, nauczyciel dyplomowany
Religia:
ks. mgr Tomasz Zaleśny
Etyka:
mgr Joanna Wyżlic, nauczyciel mianowany
Pedagog:
mgr Ewa Latko, nauczyciel dyplomowany
Psycholog:
mgr Angelika Lelek, nauczyciel dyplomowany
Doradca zawodowy:
mgr Teresa Mulka-Łuszcz, nauczyciel dyplomowany
Nauczyciele bibliotekarze:
mgr Regina Koczur, nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Trawa, nauczyciel dyplomowany
Nauczyciele wspomagający proces kształcenia:
mhr Eleonora Popławska, nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Silbert, nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Staszak, nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Wyżlic, nauczyciel mianowany
Nauczyciele rewalidacji:
mgr Renata Fiołek, nauczyciel dyplomowany
mgr Kinga Gierczyk, nauczyciel mianowany
mgr Marta Irzyk, nauczyciel mianowany
mgr Joanna Matuszyk, nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Staszak, nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Wyżlic, nauczyciel mianowany
Biofeedback:
mgr Małgorzata Silbert, nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Wyżlic, nauczyciel mianowany
Metoda Warnkego:
mgr Małgorzata Silbert, nauczyciel dyplomowany