ODDZIAŁY KLASOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

Oddział

Wybrane zajęcia edukacyjne,
które będą punktowane przy rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

Klasa A

ogólna

język polski
matematyka
dwa przedmioty spośród:
informatyka, technika, plastyka, geografia, biologia

matematyka
informatyka
język angielski

język polski
matematyka
dwa przedmioty spośród:
informatyka, technika, plastyka, chemia, biologia

biologia
chemia
język angielski

Klasa B

dwujęzyczna*
język angielski

język polski
matematyka
język angielski
jeden przedmiot spośród:
muzyka, WOS, biologia, historia

j. polski/historia (wybór)
geografia
wos

język polski
matematyka
język angielski
jeden przedmiot spośród:
muzyka, WOS, geografia, historia

matematyka/biologia (wybór)
chemia
geografia

Klasa C

ogólna z grupą do integracji

język polski
matematyka
dwa przedmioty spośród:
historia, plastyka, muzyka, WOS, technika

język polski
historia
WOS

KLASA “A” ogólna
Grupa I

  • przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski.

👩‍🎓👨‍🎓 szczegółowy opis profilu

Grupa II

  • przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.

👩‍🎓👨‍🎓 szczegółowy opis profilu

KLASA “B” dwujęzyczna z językiem angielskim

Grupa I

  • przedmioty rozszerzone: j. polski/historia (wybór), geografia, wos.

Grupa II

  • przedmioty rozszerzone: matematyka/biologia (wybór), chemia, geografia.

Każdy kandydat do klasy dwujęzycznej musi znać podstawy języka angielskiego, pozwalające na czynne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w tym języku  oraz zaliczyć sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych.

Przedmioty prowadzone dwujęzycznie to: geografia, WOS, chemia, przyroda, historia i społeczeństwo.

W każdej klasie zapewniamy kontynuację nauki drugiego języka obcego:  język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski.

👩‍🎓👨‍🎓 szczegółowy opis profilu

KLASA “C” ogólna z grupą do integracji

  • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, WOS.

👩‍🎓👨‍🎓 szczegółowy opis profilu

KOMUNIKAT REKRUTACYJNY DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

Informujemy, iż sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej w III Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego odbędzie się 23 maja 2019 r. o godzinie 12.00 w budynku szkoły w Jaworznie przy ul. Towarowej 61.

Do sprawdzianu przystępują ci spośród kandydatów do III LO, którzy wypełnili zgłoszenie o przystąpieniu do sprawdzianu kompetencji językowych (załącznik 1) oraz złożyli wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej (załącznik nr 3) w terminie od 13 maja 2019 r. do 22 maja 2019 r.

Kandydaci posiadający zaświadczenie o stwierdzonej dysgrafii, dysleksji itp. przynoszą na test kopię opinii z PPP (poświadczoną w gimnazjum lub w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).


Dokumenty: