Osiągnięcia uczniów III LO w roku szkolnym 2018/2019

Zasięg konkursu

Nazwa konkursu / olimpiady

Organizator Konkursu

Osiągnięcie

Międzynarodowy Międzynarodowy Konkurs MATEMATYKA BEZ GRANIC Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu MATEMATYKA BEZ GRANIC, Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Zielonogórski, Uniwersytet Zielonogórski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii GRATULACJE dla Doroty Mocek, nauczycielki III LO im. Orła Białego w Jaworznie za sukces klasy IA w międzynarodowym konkursie Matematyka bez Granic Edycja XXX 2018/2019.
Międzynarodowy Międzynarodowy Konkurs MATEMATYKA BEZ GRANIC Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu MATEMATYKA BEZ GRANIC, Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Zielonogórski, Uniwersytet Zielonogórski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii GRATULACJE Prezydenta Miasta Jaworzna Pana Pawła Silberta oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Ireny Wojtanowicz-Stadler dla Doroty Mocek za sukces uczniów w międzynarodowym konkursie “Matematyka bez Granic” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Międzynarodowy Międzynarodowy Konkurs MATEMATYKA BEZ GRANIC Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu MATEMATYKA BEZ GRANIC, Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Zielonogórski, Uniwersytet Zielonogórski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii GRATULACJE Prezydenta Miasta Jaworzna Pana Pawła Silberta oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Ireny Wojtanowicz-Stadler dla uczniów klasy IA za zajęcie II miejsca w III Międzynarodowym Konkursie “Matematyka bez Granic” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Międzynarodowy Międzynarodowy Konkurs MATEMATYKA BEZ GRANIC Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu MATEMATYKA BEZ GRANIC, Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Zielonogórski, Uniwersytet Zielonogórski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Dyplom dla klasy IA III LO im. Orła Białego za zajęcie II miejsca w konkursie Matematyka bez Granic Edycja XXX 2018/2019  

Opiekun: mgr Dorota Mocek

Międzynarodowy KANGUR MATEMATYCZNY Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Matematyczne Wyróżnienie dla Aleksandry Bobrowskiej za uzyskany wynik w Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY.  

Opiekun: mgr Dorota Mocek

Międzynarodowy Międzynarodowy Konkurs Informatyczny “Bóbr” Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Learnetic z Gdańska, Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OKP-PTI) Dyplom za udział otrzymali:             

 • Wiktor Boba
 • Ludmiła Marcinkowska
 • Jakub Zaroda
 • Maksymilian Cieśla
 • Jan Obronczka

Opiekun: mgr inż. Marcin Gut

Ogólnopolski XXIII Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagielońskim Uniwersytet Jagieloński Mikołaj Kuśnierczyk – tytuł laureata i indeks na kierunek POLONISTYKA specjalność ANTROPOLOGICZNO KULTUROWA.
Opiekun: mgr Eleonora Popławska
Ogólnopolski XXIII Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagielońskim Uniwersytet Jagieloński Finaliści: Katarzyna Wędzicha, Szymon Łuszcz.
Opiekun: mgr Eleonora Popławska
Ogólnopolski IV Edycja Konkursu “Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” Fundacja Centrum Solidarności z Siedzibą w Gdański Do etapu wojewódzkiego przeszli: Aleksandra Guja oraz Julia Knot.
Opiekun: mgr Eleonora Popławska
Ogólnopolski XXXVI Ogólnopolski Konkurs Sejmiku Maturzystów Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach, Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Podziękowania dla mgr Doroty Mocek za przygotowanie młodzieży do udziału w XXXVI Ogólnopolskim Konkursie Sejmiku Maturzystów
Ogólnopolski XXXVI Ogólnopolski Konkurs Sejmiku Matematyków Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach, Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Dyplom za udział dla Jakuba Zarody w finale XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Sejmiku Matematyków na którym przedstawił pracę “Kongruencje i ich wykorzystanie”.  

Opiekun: mgr Dorota Mocek

Ogólnopolski Olimpiada Wiedzy ARCHIMEDES.PLUS Amermedia Sp. zo.o. Dyplom dla Jakuba Zarody. Laureat V stopnia.  

Opiekun: mgr Dorota Mocek

Ogólnopolski IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego “Alchemik” Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie Dyplom “Au” dla Maksymiliana Cieśli za bardzo dobry wynik.  

Opiekun: mgr Bożena Kantor

Ogólnopolski IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego “Alchemik” Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie Dyplom “Cu” uznania dla Jakuba Zarody za bardzo dobry wynik.  

Opiekun: mgr Bożena Kantor

Ogólnopolski Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna Uniwersytet Łódzki, Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dyplom dla Roksany Chromy za udział.  

Opiekun: mgr Regina Koczur

Ogólnopolski Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie Dyplom dla Jakuba Zarody za bardzo dobry wynik. Opiekun: mgr Alina Beza
Ogólnopolski Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie Dyplom wyróżnienia dla Maksymiliana Cieśli. Opiekun: mgr Alina Beza
Ogólnopolski XI Ogólnopolski Konkurs Siedem Grzechów Głównych Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej Dyplom dla Aleksandry Gui za zajęcie II miejsca. Opiekun: mgr Krystian Gierczyk
Ogólnopolski 50. Olimpiada Języka Rosyjskiego Komitet Główny Olimpiady Języka Rosyjskiego w Warszawie Zaświadczenie i tytuł FINALISTY w zawodach III stopnia 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego dla Grażyny Ireny Bilny-Brandys. Opiekun: mgr Zdzisława Śliwińska
Ogólnopolski IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Mat@ndo Politechnika Śląska w Gliwicach Dyplom za udział w finale dla:             

 • Ludmiły Marcinkowskiej,
 • Karola Miki,
 • Wiktora Boby.

Opiekun: mgr Dorota Mocek

Ogólnopolski I edycja ogólnopolskiego konkursu literackiego i plastycznego “Serce Kapsuły Czasu” Fundacja TworzyMY Kraków Certyfikat złożenia pracy wewnątrz KAPSUŁY CZASU otrzymuje Karolina Adwent. Opiekun: mgr Marta Bromboszcz-Rola
Ogólnopolski Stypendium Prezesa Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów Stypendium w roku szkolnym 2018/2019 otrzymała Ludmiła Katarzyna Marcinkowska.
Ogólnopolski XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki “O Złotą Lirę” Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie Dyplom za zajęcie I miejsca dla Aleksandry Wierzyckiej. Opiekun: mgr Halina Sokulska
Wojewódzki XIX Ogólonopolski Konkurs Filmowy “Współczesne interpretacje baśni” Prezydent Miasta Rybnika, Zespół Szkół nr 2 w Rybniku Podziękowanie dla Pani Reginy Koczur za przygotowanie uczniów do udziału w XIX Ogólonopolskim Konkursie Filmowym “Współczesne interpretacje baśni”.
Wojewódzki XIX Ogólonopolski Konkurs Filmowy “Współczesne interpretacje baśni” Prezydent Miasta Rybnika, Zespół Szkół nr 2 w Rybniku Dyplom dla Wiktorii Zyglińskiej za zdobycie II miejsca w kategorii: praca plastyczna. Opiekun: mgr Regina Koczur
Wojewódzki XIX Ogólonopolski Konkurs Filmowy “Współczesne interpretacje baśni” Prezydent Miasta Rybnika, Zespół Szkół nr 2 w Rybniku Dyplom wyróżnienia dla Tomasza Nędzy w kategorii: scenariusz filmowy. Opiekun: mgr Regina Koczur
Wojewódzki III Konkurs Historyczny Żołnierze Wyklęci. Polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956 w kategorii: szkoła ponadpodstawowa Muzeum Miasta Jaworzna Dyplom za zajęcie I miejsca dla Szymona Łuszcza. Opiekun: mgr Grzegorz Pędzikiewicz
Wojewódzki III Konkurs Historyczny Żołnierze Wyklęci. Polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956 w kategorii: szkoła ponadpodstawowa Muzeum Miasta Jaworzna Dyplom za zajęcie II miejsca dla Marcina Bieńka. Opiekun: mgr Grzegorz Pędzikiewicz
Wojewódzki III Konkurs Historyczny Żołnierze Wyklęci. Polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956 w kategorii: szkoła ponadpodstawowa Muzeum Miasta Jaworzna Dyplom za zajęcie III miejsca dla Krzysztofa Mizdry. Opiekun: mgr Grzegorz Pędzikiewicz
Wojewódzki V Wojewódzki Konkurs Fotograficzny “Biblioteka w oczach czytelnika” Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach Dyplom za zajęcie I miejsca dla Oliwiera Dubiel. Opiekun: mgr Regina Koczur
Wojewódzki Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytet Śląski Zakwalifikowanie się uczennicy Ludmiły Marcinkowskiej do programu tutoringowego Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych pod nazwą First Steps in Science. Opiekun: mgr Dorota Mocek
Wojewódzki 50 Olimpiada Języka Rosyjskiego Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego Zakwalifikowanie się uczennicy Grażyny Bilny-Brandys do udziału w zawodach II stopnia (eliminacje okręgowe). Opiekun: mgr Zdzisława Śliwińska
Wojewódzki 50 Olimpiada Języka Rosyjskiego Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego Dyplom za zajęcie IV miejsca dla Grażyny Bilny-Brandys w zawodach II stopnia. Opiekun: mgr Zdzisława Śliwińska
Rejonowy XXVII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaworznie Dyplom za zajęcie II miejsca dla Agaty Chwast. Opiekun: mgr Dorota Szczyrzyca
Rejonowy XXVII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaworznie Dyplom za zajęcie I miejsca dla uczennicy SP2 Klaudii Obtułowicz. Opiekun: mgr Dorota Szczyrzyca
Miejski Konkurs o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna” 2019 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM Srebrne Pióro otrzymał Tomasz Nędza.
Opiekun mgr Celina Waśko
Miejski Konkurs o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna” 2019 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM Wyróżnienie otrzymała Karolina Adwent.
Opiekun mgr Marta Bromboszcz-Rola
Miejski XIII Jaworznicki Konkurs Matematyczny szkół ponadpodstawowych Miasto Jaworzno Dyplom dla Pani Doroty Mocek za osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym.
Miejski XIII Jaworznicki Konkurs Matematyczny szkół ponadpodstawowych Miasto Jaworzno Wyróżnienie dla Anny Krywult w XIII Jaworznickim Konkursie Matematycznym Szkół Ponadpodstawowych. Poziom rozszerzony. Opiekun mgr Dorota Mocek
Miejski XIII Jaworznicki Konkurs Matematyczny szkół ponadpodstawowych Miasto Jaworzno Wyróżnienie dla Karoliny Olej w XIII Jaworznickim Konkursie Matematycznym Szkół Ponadpodstawowych. Poziom podstawowy. Opiekun mgr Dorota Mocek
Miejski XIII Jaworznicki Konkurs Matematyczny szkół ponadpodstawowych Miasto Jaworzno Dyplom dla Pani Agnieszki Król-Gęborskiej za osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym.
Miejski XIII Jaworznicki Konkurs Matematyczny szkół ponadpodstawowych Miasto Jaworzno Dyplom dla Aleksandry Gui za zajęcie II miejsca w XIII Jaworznickim Konkursie Matematycznym Szkół Ponadpodstawowych. Poziom podstawowy. Opiekun mgr Agnieszka Król-Gęborska
Miejski XIII Jaworznicki Konkurs Matematyczny szkół ponadpodstawowych Miasto Jaworzno Wyróżnienie dla Mikołaja Kajdy ucznia Gimnazjum nr 4 w XIII Jaworznickim Konkursie Matematycznym klas trzecich gimnazjalnych. Opiekun mgr Agnieszka Król-Gęborska
Miejski Wiedza, Życie i Twórczość artystyczna św. Brata Alberta w ramach kampani Pól Nadziei 2019 Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie Dyplom za zajęcie I miejsca dla Karoliny Zbylut
Miejski Finał Miejskiej Licealiady w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt Miejski Szkolny Związek Sportowy w Jaworznie Dyplom za zajęcie II miejsca dla III LO. Opiekunowie:           

 • mgr Agata Dudek,
 • mgr Piotr Bąba,
 • mgr Robert Szafrański.
Miejski XIX Masowe Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna w kategorii dziewcząt Miejski Szkolny Związek Sportowy w Jaworznie Dyplom za zajęcie II miejsca dla III LO. Opiekunowie:           

 • mgr Agata Dudek,
 • mgr Piotr Bąba,
 • mgr Robert Szafrański.
Miejski XVI Mistrzostwa Ortograficzne Jaworzna im. Krystyny Bochenek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie Dyplom za zdobycie tytułu Mistrza Ortografii dla Grażyny Bilny. Opiekun: mgr Celina Waśko
Miejski XVI Mistrzostwa Ortograficzne Jaworzna im. Krystyny Bochenek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie Dyplom za zajęcie II miejsca dla Aleksandry Gui. Opiekun: mgr Michał Budak
Miejski Najbardziej usportowiona szkoła ponadgimnazjalna w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Licealiady Komisja Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jaworznie Dyplom dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Jaworznie “Najbardziej usportowiona szkoła ponadgimnazjalna w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Licealiady”