PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

KLASA “A”
Grupa matematyczna

 • przedmioty rozszerzone: matematyka oraz do wyboru 2 spośród: fizyka, informatyka, język angielski,
 • zajęcia profilowe: rachunek różniczkowy i całkowy.

👩‍🎓👨‍🎓 szczegółowy opis profilu

Grupa biologiczno-chemiczna z elementami pedagogiki i psychologii

 • przedmioty rozszerzone: biologia lub chemia oraz do wyboru 2 spośród: chemia/biologia, język angielski, matematyka,
 • zajęcia profilowe: elementy pedagogiki i psychologii, chemia kosmetyczna.

👩‍🎓👨‍🎓 szczegółowy opis profilu

KLASA “B” dziennikarsko-filmowa z elementami prawa z grupą do integracji

 • przedmioty rozszerzone: język polski  oraz do wyboru 2 spośród: historia, WOS, język angielski,
 • zajęcia profilowe: podstawy dziennikarstwa i filmoznawstwa,
 • zajęcia specjalistyczne: rewalidacja, terapia EEG Biofeedback, Metoda Warnkego.

👩‍🎓👨‍🎓 szczegółowy opis profilu

KLASA “C” artystyczna z elementami filozofii z grupą do integracji

 • przedmioty rozszerzone: język polski oraz do wyboru 2 spośród: geografia, WOS,  język angielski,
 • zajęcia profilowe: sztuki wizualne,
 • zajęcia specjalistyczne: rewalidacja, terapia EEG Biofeedback, Metoda Warnkego.

👩‍🎓👨‍🎓 szczegółowy opis profilu

KLASA “D” dwujęzyczna z językiem angielskim
GRUPA I humanistyczna:

 • przedmioty rozszerzone: język angielski oraz do wyboru 2 spośród: język polski, geografia, WOS,
 • zajęcia profilowe: kultura i literatura brytyjska i amerykańska, język angielski w biznesie, konwersacje.

GRUPA II przyrodnicza:

 • przedmioty rozszerzone: język angielski oraz do wyboru 2 spośród: matematyka, biologia, chemia, WOS.
 • zajęcia profilowe: kultura i literatura brytyjska i amerykańska, język angielski w biznesie, konwersacje.

Każdy kandydat do klasy D musi znać podstawy języka angielskiego, pozwalające na czynne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w tym języku  oraz zaliczyć sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych.

Przedmioty prowadzone dwujęzycznie to: geografia, WOS, historia, chemia, przyroda, historia i społeczeństwo.

👩‍🎓👨‍🎓 szczegółowy opis profilu

KOMUNIKAT REKRUTACYJNY DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

Informujemy, iż Ogólnopolski Test Kompetencji Językowych do klasy dwujęzycznej w III Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego odbędzie się 6 czerwca 2017r. o godzinie 12.00 w budynku szkoły w Jaworznie przy ul.Towarowej 61.

Do sprawdzianu przystępują ci spośród kandydatów do III LO, którzy wypełnili zgłoszenie o przystąpieniu do Ogólnopolskiego Testu Kompetencji Językowych (załącznik 1) oraz złożyli wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej (załącznik nr 3) w terminie od 19 maja 2017r. do 2 czerwca 2017r.

Kandydaci posiadający zaświadczenie o stwierdzonej dysgrafii, dysleksji itp. przynoszą na test kopię opinii z PPP (poświadczoną w gimnazjum lub w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).

Wyniki Testu Kompetencji Językowych zostaną ogłoszone do 21 czerwca 2017r.


Dokumenty:

ZASADY REKRUTACJI, ZAŁĄCZNIK NR 1, ZAŁĄCZNIK NR 2, ZAŁĄCZNIK NR 3, ZAŁĄCZNIK NR 4 – są to pliki w formacie pdf – aby je oglądać lub wydrukować trzeba mieć zainstalowaną przeglądarkę pdf, np. Foxit Reader http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/ lub Acrobat Reader http://get.adobe.com/reader/. Można je ściągnąć klikając podane linki i następnie zainstalować na swoim komputerze, są bezpłatne i spolonizowane.