PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

KLASA “A”
Grupa matematyczna

  • przedmioty rozszerzone: matematyka oraz do wyboru 2 spośród: fizyka, informatyka, język angielski, geografia,
  • zajęcia profilowe: rachunek różniczkowy i całkowy/fizyka medyczna.

👩‍🎓👨‍🎓 szczegółowy opis profilu

Grupa biologiczno-chemiczna

  • przedmioty rozszerzone: biologia lub chemia oraz do wyboru 2 spośród: chemia, biologia, język angielski, matematyka,
  • zajęcia profilowe: fizyka medyczna/chemia kosmetyczna.

👩‍🎓👨‍🎓 szczegółowy opis profilu

KLASA “BC” ogólna z grupą do integracji

  • przedmioty rozszerzone: język polski  oraz do wyboru 2 spośród: historia, WOS, język angielski,
  • zajęcia profilowe: podstawy dziennikarstwa i filmoznawstwa,

lub

  • przedmioty rozszerzone: język polski  oraz do wyboru 2 spośród: język angielski, wos, geografia,
  • zajęcia profilowe: sztuki wizualne.

👩‍🎓👨‍🎓 szczegółowy opis profilu

KLASA “D” dwujęzyczna z językiem angielskim

  • przedmioty rozszerzone: jeden spośród geografia/chemia, dodatkowo dwa spośród: geografia, chemia, biologia, fizyka, matematyka, język polski, historia, wos,
  • zajęcia profilowe: kultura i literatura brytyjska i amerykańska, język angielski w biznesie, konwersacje.

Każdy kandydat do klasy D musi znać podstawy języka angielskiego, pozwalające na czynne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w tym języku  oraz zaliczyć sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych.

Przedmioty prowadzone dwujęzycznie to: geografia, WOS, chemia, przyroda.

👩‍🎓👨‍🎓 szczegółowy opis profilu

KOMUNIKAT REKRUTACYJNY DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

Informujemy, iż sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej w III Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego odbędzie się 6 czerwca 2018r. o godzinie 12.00 w budynku szkoły w Jaworznie przy ul.Towarowej 61.

Do sprawdzianu przystępują ci spośród kandydatów do III LO, którzy wypełnili zgłoszenie o przystąpieniu do sprawdzianu kompetencji językowych (załącznik 1) oraz złożyli wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej (załącznik nr 3) w terminie od 18 maja 2018r. do 5 czerwca 2018r.

Kandydaci posiadający zaświadczenie o stwierdzonej dysgrafii, dysleksji itp. przynoszą na test kopię opinii z PPP (poświadczoną w gimnazjum lub w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).


Dokumenty: