Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania oraz uzdolnienia.

Rodzaje zajęć w roku szkolnym 2017/2018:

  • informatyczne,
  • techniczne,
  • przedmiotowe,
  • artystyczne,
  • sportowe,
  • turystyczno – krajoznawcze,
  • dydaktyczno – wyrównawcze.
L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
1. mgr Agnieszka Król dydaktyczno – wyrównawcze
2. mgr Dorota Mocek matematyka
3. mgr Krzysztof Ciołczyk język angielski
4. mgr Barbara Fuks język angielski, zajęcia fotograficzne, turystyczno – krajoznawcze
5. mgr Daria Płatek turystyczno – krajoznawcze
6. mgr Bożena Kantor chemia
7. mgr Eleonora Popławska historia
8. mgr inż. Małgorzata Żmuda biologia
9. mgr Celina Waśko język polski
10. mgr Katarzyna Ćwiertnia język angielski
11. mgr Irena Cempura język rosyjski
12. mgr Anna Kamińska język angielski
13. mgr Małgorzata Engelhardt matematyka
14. mgr Halina Sokulska teatralne, język polski
15. mgr Marta Bromboszcz-Rola język polski
16. mgr Agata Dudek sportowe
17. mgr Piotr Bąba sportowe
18. mgr Robert Szafrański sportowe
19. mgr Renata Radko przedmiotowe
20. mgr inż. Marcin Gut informatyczno – techniczne
21. ks. mgr Tomasz Zaleśny przygotowanie do konkursu