Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania oraz uzdolnienia.

Rodzaje zajęć w roku szkolnym 2018/2019:

  • informatyczne,
  • techniczne,
  • przedmiotowe,
  • artystyczne,
  • sportowe,
  • turystyczno – krajoznawcze,
  • dydaktyczno – wyrównawcze.
L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
1. mgr inż. Marcin Gut informatyczne
2. mgr Marta Bromboszcz-Rola literackie
3. mgr Agnieszka Król matematyczne
4. mgr Krzysztof Ciołczyk język angielski
5. mgr Dorota Szczyrzyca biologiczne
6. mgr Anna Kamińska język angielski
7. mgr Dorota Mocek matematyczne
8. mgr Halina Sokulska artystyczne
9. mgr Agata Dudek sportowe