Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania oraz uzdolnienia.

Rodzaje zajęć w roku szkolnym 2019/2020:

  • informatyczne,
  • techniczne,
  • przedmiotowe,
  • artystyczne,
  • sportowe,
  • turystyczno – krajoznawcze,
  • dydaktyczno – wyrównawcze.
L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
1. mgr inż. Marcin Gut informatyczne
2. mgr Agnieszka Król matematyczne, przygotowanie do matury
3. mgr Angelika Lelek koło wolontariatu
4. mgr Jolanta Adwent język polski
5. mgr Michał Budak koło teatralno – filmowe
6. mgr Dorota Mocek matematyczne