League of Legends

Od 19.12.2016r. w każdy poniedziałek od godz. 15.15, w pracowni komputerowej III LO prowadzony jest turniej League of Legends, w którym biorą udział uczniowie Gimnazjum nr 4 w Jaworznie. W chwili obecnej w turnieju udział bierze 35 uczniów. Sponsorem nagród jest Rada Rodziców Gimnazjum nr 4 w Jaworznie.

Turniej prowadzony jest pod opieką nauczyciela informatyki III LO p. Marcina Gut. Dużym zaangażowaniem organizacyjnym w przygotowanie turnieju wykazał się Piotr Celeban – uczeń Gimnazjum.

Jeżeli jesteś uczniem Gimnazjum nr 4 i chcesz jeszcze zgłosić swoją drużynę do udziału w turnieju – zapraszamy, pracownia komputerowa III LO – każdy poniedziałek o godz. 15.15!

 
drukuj