MIĘDZYNARODOWY KONKURS „MŁODZIEŻ W LASACH EUROPY” YPEF 2012/2013 – III EDYCJA

1. Uczniowie w wieku 13-20 lat tworzą zespoły 2-3 osobowe. Nauczyciel zgłasza szkołę do konkursu do dnia 26 lutego 2013 za pomocą  formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny na stronie www.ypef.eu  od dn. 3.01.2013.

2. Materiały edukacyjne znajdują się na stronie www.ypef.eu  w formie BOKLET  III PL języku polskim  oraz BOOKLET III w języku angielskim – zawierają wszystkie niezbędne informacje potrzebne w konkursie.

3. Bezpośrednio przed eliminacjami szkoła przeprowadzająca test otrzyma zestaw 50 pytań testowych w języku polskim – 4 odpowiedzi do wyboru, z czego tylko jedna jest poprawna.

4. W dniu eliminacji 20 marca  2013 r., od 14.00 do 15.30  zespoły rozwiązują test – uczniowie w zespole wspólnie odpowiadają na pytania. Test zorganizowany będzie w szkołach YPEF wybranych przez Krajową Komisję YPEF (kilka sąsiednich szkół będzie pisać test w jednej wybranej szkole).

5. Trzydzieści  najlepszych zespołów z terenu całego kraju bierze udział w Finale Krajowym, który odbędzie się w dniu 21 maja 2013 r. (początek godz.12:00)  w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Finał Krajowy odbywa się w języku angielskim!

6. Dla najlepszych szkół i zespołów przewidziane są także cenne nagrody rzeczowe.
Dla szkół: I nagroda wartości 5 000zł; II nagroda wartości 3000 zł; III nagroda wartości 2000 zł; oraz nagrody rzeczowe dla uczniów – członków trzech najlepszych zespołów i dla opiekujących się nimi nauczycieli,

7. Najlepszy zespół etapu krajowego kwalifikuje się do europejskiego finału, który odbędzie się we wrześniu 2013 r. w Portugalii.
8. W finale spotkacie koleżanki i kolegów z Austrii, Czech, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii i Węgier.

9. Konkurs popularyzuje wiedzę o lasach w krajach Europy – zgłaszajcie jak najwięcej zespołów do udziału w Konkursie YPEF!

10. Wszystkie informacje o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie internetowej www.ypef.eu.

drukuj