Świat widziany przez alkogogle i narkogogle” w ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom w III Liceum Ogólnokształcącym odbył się happening zorganizowany na korytarzu szkolnym przez P. Renatę Górę. Przybyły do nas gość reprezentujący Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Jaworznie, udostępnił nam nowoczesne urządzenia symulacyjne.

Głównym celem spotkania było uświadomienie młodzieży szkodliwości działania alkoholu, papierosów i substancji psychoaktywnych na organizm człowieka.

Alkogogle są edukacyjnym narzędziem symulującym wpływ alkoholu na organizm człowieka (spowolnienie czasu reakcji, zmiany w ocenie odległości, podwójne widzenie, obniżenie koncentracji, itp.).

Narkogogle symulują wiele skutków używania narkotyków lub przedawkowanie leków: dezorientacja, zaburzenia percepcji przestrzeni, zawroty głowy, brak koncentracji, zaburzenia obrazu.

Smokolajzer to urządzenie badające zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Osoby, które palą papierosy najczęściej mają podwyższony poziom dwutlenku węgla w organiżmie.

W trakcie happeningu młodzież III Liceum i Gimnazjum 4 miała możliwość założenia alkogogli i narkogogli, co wiązało się także z wykonaniem prostych zadań. Uczniowie wypełniając ćwiczenia mogli przekonać się, w jaki sposób alkoholowe i narkotykowe zamroczenie zawęża pole widzenia, zaburza równowagę, a także obniża zdolności motoryczne. Zajęcia te miały uświadomić młodzieży, że alkohol i narkotyki działają na nasze zmysły i wykonywanie pozornie prostych czynności staje się o wiele trudniejsze. Zaś każdy palacz widząc na smokolajzerze liczbę inną niż zero przekonał się, że jego płuca naprawdę cierpią jeśli je zatruwa.

galeria …

drukuj