W szkole, w której…

 • daje się możliwość samorealizacji i rozwijania własnego, pozytywnego wizerunku z pomocą wysokokwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz wysoką jakość nauczania przedmiotów ogólnokształcących jako bazę do nowoczesnego kształcenia zawodowego,
 • zapewnia się szeroki program zajęć i imprez szkolnych (konkursy, zabawy, wystawy, wycieczki, zajęcia sportowe),
 • wykazuje się dbałość o naukę języków obcych i kontakty z ludźmi z innych krajów,
 • stwarza się możliwości rozwoju swoim nauczycielom, wspierając tworzone przez nich programy autorskie i innowacje pedagogiczne,
 • motywuje się uczniów do nauki poprzez stosowanie w szkole aktywnych metod nauczania,
 • traktuje się uczniów odpowiednio oraz umożliwia wykorzystanie ich energii i zapału zarówno w szkole jak i w społeczeństwie,
 • opiera się na dobrze znanym przez każdego ucznia regulaminie i szeroko pojętej tolerancji…

powstała jedyna taka klasa w mieście –
KLASA DWUJĘZYCZNA.


To świetny wybór dla tych, którzy chcą opanować język angielski na poziomie zaawansowanym i doskonale przygotować się do studiów wyższych.

Dlaczego? To proste! W klasie dwujęzycznej:

 • będziesz uczyć się języka angielskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo,
 • na zajęciach profilowych poznasz kulturę i literaturę brytyjską i amerykańską,
 • wyćwiczysz umiejętność komunikacji i wypowiadania się na zajęciach
  z konwersacji,
 • poznasz tajniki języka angielskiego biznesowego,
 • geografię, WOS, historię i chemię będziesz przyswajać dwujęzycznie,
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu bloku przedmiotów, którymi jesteś szczególnie zainteresowany/a (rozszerzenia: grupa 1: matematyka, geografia, WOS, grupa 2: matematyka, biologia, chemia),
 • będziesz miał/a możliwość udziału w spotkaniach z obcokrajowcami i wyjazdach językowych,
 • będziesz uczony/a przez nauczycieli zaangażowanych w swoją pracę, którzy swoją pasją do przedmiotu zarażają uczniów,
 • wytrenujesz w sobie takie wartości, jak wytrwałość, pracowitość, samodyscyplinę, poczucie obowiązku oraz wierną i trwałą pamięć i umiejętność krytycznego myślenia,
 • doświadczysz fantastycznej atmosfery ZSO opartej na współpracy dyrekcji i grona pedagogicznego z uczniami i ich rodzicami,
 • będziesz czynnie uczestniczyć w życiu szkoły!

Kandydaci! Podczas Dnia Otwartego III LO mieliście możliwość spotkać się z Doktorem Who, Robin Hood’em, prezydentem Obamą i królową Elżbietą II. Takich niespodzianek czeka na Was więcej. Dwujęzyczni zapraszają!

WAŻNE !!!

Informujemy, iż Ogólnopolski Test Kompetencji Językowych do klasy dwujęzycznej w III Liceum Ogólnokształcącym odbędzie się 28 maja 2015r. o godzinie 12.00 w budynku szkoły w Jaworznie przy ul. Towarowej 61.

Do sprawdzianu przystępują ci spośród kandydatów do III LO, którzy na swojej liście preferencji zaznaczyli klasę o profilu dwujęzycznym i złożą podanie aplikacyjne do 25 maja 2015r.

Wyniki Testu Kompetencji Językowych zostaną ogłoszone w dniu 29 maja 2015r.

galeria …

drukuj