Zapraszamy rodziców na szkolenie RELACJA Z DZIECKIEM W KONTEKŚCIE RYZYKA SIĘGANIA PO UŻYWKI – wykład dr Ewy Krawczyk z SWPS w Katowicach.

Termin: 21 stycznia godz. 17.00, budynek ZSO.

Okres dojrzewania to czas poszukiwań własnej tożsamości w różnych grupach społecznych. Sięganie po substancje psychoaktywne przez młodzież jest często spowodowane potrzebą wyrównania deficytów w widzeniu i przeżywaniu świata. rodzice maja najlepsze intencje i chęci pomocy dzieciom, a mimo to czasami ich działania nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.

Jak poprawić trudne relacje z dzieckiem i zmniejszyć ryzyko sięgania po używki?
Czy można nauczyć się budować prawidłowe relacje?
Jak uczyć, przestrzegać i reagować, aby dziecko rozumiało konsekwencje sięgania po używki a w rodzicu widziało partnera?

Zapraszamy rodziców na szkolenie e – NAŁÓG – zagrożenia dla młodzieży – które wprowadzi uczestników w problematykę uzależnienia od współczesnych mediów, oraz wskażą kierunki postępowania w razie wystąpienia problemów u młodzieży.

drukuj