Świadectwo

27 czerwca 2014 r. prosimy o zgłoszenie się do III LO po odbiór świadectwa dojrzałości w kolejności:

klasa A 11:30

klasa B 12:00

klasa C 12:30

Przy odbiorze świadectwa dojrzałości konieczny jest dowód osobisty.

Osoba upoważniona do odbioru świadectwa oprócz upoważnienia musi okazać się swoim dowodem tożsamości.

Po otrzymaniu świadectwa sprawdź czy nie zawiera błędów. O pomyłkach niezwłocznie poinformuj wicedyrektora lub sekretariat.

Jeśli chcesz dokonać wglądu do swojego arkusza egzaminacyjnego, możesz tego dokonać. Wejdź na stronę internetową OKE i sprawdź procedurę.

drukuj