Szanowni Państwo,

20 stycznia w województwie śląskim rozpoczynają się ferie, które dla uczniów i nauczycieli powinny być czasem zasłużonego odpoczynku i rekreacji. Część dzieci i młodzieży wyjedzie na zimowiska, inni będą wypoczywać w miejscu zamieszkania. Prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych jest zagwarantowane w art. 31 Konwencji o prawach dziecka. Zagadnienia te regulują również statuty szkół.
Aby z prawa do wypoczynku uczniowie mogli w pełni skorzystać w czasie wyznaczonym przez Ministra Edukacji Narodowej kalendarzem roku szkolnego, zwracam się z prośbą, aby nauczyciele nie planowali i nie przeprowadzali w pierwszych dniach zajęć po powrocie uczniów do szkoły, szczególnie 3 lutego w poniedziałek, kartkówek i klasówek. Po feriach rozpocznie się – i potrwa aż do wakacji – czas wytężonej nauki. Niech zatem rozpoczynający się okres dwutygodniowej przerwy pozwoli uczniom zebrać siły do dalszej nauki. Po feriach będą przygotowywali się do rożnych form sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności. Z pewnością będą mogli skorzystać z możliwości utrwalenia swoich wiadomości i uzyskania jak najlepszych ocen.
                                                                 Śląski Kurator Oświaty
                                                                 Stanisław Faber
drukuj