Tak z pewnością odpowie każdy uczeń klasy matematycznej (i nie tylko!) w III LO.
W III LO matematykę rozszerzoną wprowadza się już od pierwszej klasy, a ilość godzin przeznaczona na realizację zagadnień służących zgłębieniu królowej nauk jest największa w mieście (5 godzin w pierwszej, 8 godzin w drugiej i 6 godzin w trzeciej klasie).
Rok szkolny dobiega końca, więc czas na podsumowania… 10 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie Jaworznickiego Konkursu Matematycznego. W gronie zwycięzców znalazł się uczeń III LO Mariusz Urbanik, który zajął I miejsce wśród uczniów realizujących matematykę w zakresie rozszerzonym w jaworznickich liceach. Podczas tej uroczystości wręczono także dyplomy za osiągnięcia w Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez granic”. Kolejny raz wśród najlepszych zespołów klasowych znalazła się 1a (mat.-fiz.-inf.) z III LO, zajmując III miejsce w regionie. Uczniowie tej klasy Konrad Pustiowski i Konrad Fatalski są również półfinalistami XXI Regionalnego Konkursu „Nudna matematyka” w kategorii uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei uczniowie klasy 2a Mariusz Urbanik i Marcin Wojtyczek to półfinaliści Zagłębiowskiego Konkursu Matematycznego. Przedstawiciele III LO z powodzeniem reprezentowali też szkołę w Międzynarodowym Konkursie „Kangur” czy w Wojewódzkim Konkursie „Rozkosze Łamania Głowy”.
Ale uczniowie klas matematycznych sami również są organizatorami konkursów i innych naukowych potyczek. Tradycją III LO stało się już Święto Liczby Pi. Z inicjatywy licealistów 14 marca uczniowie klas trzecich jaworznickich gimnazjów biorą udział w drużynowych zmaganiach w ramach Jaworznickiego Konkursu Zadań Interdyscyplinarnych, a następnie uczestniczą w warsztatach tematycznych, podczas których licealiści z Trójki prezentują ciekawe zagadnienia z zakresu nauk ścisłych. Podobne w zamyśle są Festiwale Nauki, choć prezentowane podczas nich zagadnienia należą już do trudniejszych. Kończąc temat matematycznej aktywności III LO należy wspomnieć o wyjazdach na uczelnie wyższe i udziale uczniów w wykładach, warsztatach i pokazach doświadczeń fizycznych.

[print_gllr id=2197]

drukuj