First Steps in Science

Program tutoringowy „First Steps in Science” – Miłka Marcinkowska wśród beneficjentów projektu!

W Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie realizowany jest program tutoringowy „First Steps in Science”, skierowany do uczniów i zapewniający im rozwój zainteresowań pod opieką nauczyciela akademickiego.

Do udziału w projekcie zostały zaproszone wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w regionie. Aby dostać się do elitarnej grupy najlepszych należało rozwiązać ponad 500 zadań z matematyki na poziomie liceum i wyższym. Wyzwaniu sprostało 20 osób, w tym uczennica III LO – Ludmiła Marcinkowska z klasy 3a, przygotowana przez p. Dorotę Mocek.

Program obejmuje między innymi:

  1. Opiekę tutorską pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Fizyki, którego tematyka badawcza jest możliwie zbieżna z zainteresowaniami i zdolnościami ucznia,
  2. Realizację projektu naukowego pod opieką tutora,
  3. Udział w cotygodniowych dedykowanych warsztatach problemowych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu podczas których uczniowie będą wspólnie z prowadzącym rozwiązywać problem naukowy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki lub techniki. Warsztaty będą odbywać się w soboty w nowoczesnych laboratoriach naukowo-dydaktycznych Instytutu i trwać około 3 godzin zegarowych.
  4. Udział w comiesięcznych dedykowanych seminariach naukowych o charakterze interdyscyplinarnym prowadzonych przez profesorów tytularnych zatrudnionych w Instytucie Fizyki,
  5. Możliwość udziału w wybranych wykładach kursowych z zakresu matematyki, fizyki i  informatyki prowadzonych dla studentów I roku studiów, w tym m.in. „Elementy matematyki wyższej”, „Podstawy fizyki: mechanika”, „Wstęp do programowania”.
  6. Uczniowie zakwalifikowani do projektu otrzymają indeksy studenta Uniwersytetu Śląskiego, tym samym, stając się członkami społeczności akademickiej uczelni.
  7. Udział w jednodniowej wycieczce naukowej do Ostrawy, podczas której uczniowie odwiedzą nowoczesne Planetarium oraz Centrum Nauki i Techniki w Vitkovicach.
  8. Każdy z uczniów zakwalifikowanych do programu otrzyma do swojej dyspozycji notebook, który będzie wykorzystywany do realizacji projektu badawczego, a także podczas zajęć warsztatowych.

Wsparcie dla uczniów jest nieodpłatne. Działania w ramach programu finansowane są ze środków Uniwersytetu Śląskiego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach „Programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych”.

Gratulujemy Miłce i życzymy satysfakcji płynącej z udziału w projekcie!

drukuj