Świadectwo

30 czerwca 2017r. prosimy o zgłoszenie się do III LO – II piętro, po odbiór świadectwa dojrzałości w kolejności:

  • klasa A i D 13:00
  • klasa B 14:00
  • klasa C 14:30
  • klasa E 15:00

Przy odbiorze świadectwa dojrzałości konieczny jest dowód osobisty.

Osoba upoważniona do odbioru świadectwa oprócz upoważnienia musi okazać się swoim dowodem tożsamości.

Po otrzymaniu świadectwa sprawdź czy nie zawiera błędów. O pomyłkach niezwłocznie poinformuj wicedyrektora lub sekretariat.

Jeśli chcesz dokonać wglądu do swojego arkusza egzaminacyjnego, możesz tego dokonać. Wejdź na stronę internetową OKE i sprawdź procedurę w: Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule, obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017.

drukuj