Wyprawka szkolna 2016/2017

Wyprawka szkolna

Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest… czytaj więcej Wyprawka szkolna 2016/2017

MATURZYSTO!!!

5 lipca 2016r. prosimy o zgłoszenie się do III LO po odbiór świadectwa dojrzałości w kolejności: klasa A 12:00 klasa B 13:00 klasa C 13:30 klasa D 14:00 Przy odbiorze świadectwa dojrzałości konieczny jest dowód osobisty. Osoba upoważniona do odbioru świadectwa oprócz upoważnienia musi okazać się swoim dowodem tożsamości. Po otrzymaniu świadectwa sprawdź czy nie… czytaj więcej MATURZYSTO!!!

Dwujęzyczna w British Council i American Corner

Klasa dwujęzyczna

16 czerwca licealiści z klasy pierwszej dwujęzycznej odwiedzili placówki British Council i American Corner w Katowicach, z którymi III LO pozostaje w stałej współpracy. Wizyta w obu miejscach – oprócz niemałych wrażeń – dostarczyła ogromnej ilości zaskakujących informacji dotyczących kultury i literatury brytyjskiej i amerykańskiej. W bibliotece British Council uczniowie mogli zapoznać się z bogatym… czytaj więcej Dwujęzyczna w British Council i American Corner

Współpraca z SWSP

Współpraca z SWSP

W ramach współpracy z Uniwersytetem Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach klasy psychologiczno-pedagogiczne Ia i IIe dnia 14.06.2016r. brały udział w konferencji pt. „U progu dorosłości – nastolatek a rzeczywistość”. Podczas konferencji wysłuchaliśmy wykładu dotyczącego wykluczenia społecznego w niektórych klasach pt. „Królowa i jej świta czyli dlaczego w niektórych klasach wszyscy noszą takie same buty”.… czytaj więcej Współpraca z SWSP